Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af en finansiel leasingramme for 2016 på 367,2 mio. kr. og med option på yderligere leasingramme på 100 mio. kr.                       

Ved begrebet finansiel leasing henvises der til Konkurrence-styrelsens vejledende udtalelse vedrørende udbud af finansiel leasing af 8. juni 2006, hvori der står: 

”Finansiel leasing foreligger i de tilfælde, hvor et leasing-selskab indtræder mellem sælger og bruger med det formål at finansiere brugers udnyttelse af det pågældende gode.” 

Udbuddet vedrører en rammeaftale og gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudsdirektivet.

EU-udbud: 2015/S 197-357310

Hent udbudsmaterialet herunder:

 

Publiceret: 12.10.2015.

Revideret: 19.10.2015.