Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af en finansiel leasingramme på 406,1 mio. kr. i 2015-16.

Ved begrebet finansiel leasing henvises der til Konkurrencestyrelsens vejledende udtalelse vedrørende udbud af finansiel leasing af 8. juni 2006, hvori der står:

”Finansiel leasing foreligger i de tilfælde, hvor et leasingselskab indtræder mellem sælger og bruger med det formål at finansiere brugers udnyttelse af det pågældende gode.”

Udbuddet vedrører en rammeaftale og gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudsdirektivet.

Hent udbudsmaterialet herunder:

EU-udbud 2015/S 032-054256

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 10. marts 2015:

• Publiceret: 16.02.2015.

• Revideret: 10.03.2015.