Region Midtjylland udbyder udførelse af godartet urinvejskirurgi (sundhedsydelser).

Formålet med dette udbud af godartet urinvejskirurgi er at sikre patienter en kort ventetid til udredning og behandling samt at sikre overholdelse af behandlings- og udredningsfristen. Region Midtjylland ønsker derfor at indgå samarbejdsaftale med et eller flere privathospitaler eller klinikker, der kan udføre undersøgelse og operation senest 30 dage fra henvisningstidspunktet.

Udbuddet har desuden til formål at understøtte regionens overordnede målsætning om at kunne levere behandling på et højt niveau. Dette skal ske ud fra hensynet til den rette kvalitet, det rette serviceniveau, og den mest fordelagtige pris.

Hent udbudsmaterialet herunder: 

Ændringer til udbudsmaterialet pr. 17. maj 2017:

  • Kontraktbilag 1-3 er dags dato udskiftet ovenfor

Spørgsmål og svar pr. 9. juni 2017:

Spørgsmål og svar samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 22. juni 2017:

 

Publiceret: 11.05.2017

Revideret: 22.06.2017