Udbuddet vedrører indkøb af Hardware til digitale skilte, infoskærme, digitale standere og skærme til patientstuer til samtlige regionens hospitalsenheder og institutioner, herunder selvejende institutioner.

Der udbydes en mængde produkter i alt, fordelt på 5 delaftaler, jf. Kontraktbilag 2.

Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 1, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte varer.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

EU-udbud 2014/S 209-369806:

Hent udbudsmaterialet herunder:

Spørgsmål og svar pr. 14. november 2014:

Spørgsmål og svar pr. 1. december 2014:

Spørgsmål og svar pr. 5. december 2014:

Ændringer til udbudsmaterialet pr. 8. december 2014:

  • Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation er dags dato udskiftet ovenfor
  • Kontraktbilag 2 - Tilbudsliste er dags dato udskiftet ovenfor

 

• Publiceret: 30.10.2014.

• Revideret: 08.12.2014.