Logistikafdelingen hos Region Midtjylland udbyder rammeaftale på indkøb af høje og lave skabe på hjul til nicher på Aarhus Universitetshospital. 

Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 1, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte varer. 

Forventede forbrugsmængder og -omfang vedrørende den udbudte kontrakt og de enkelte delaftaler i udbuddet fremgår af Kontraktbilag 2.  

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

EU-udbud 2015/S188-340641

Hent udbudsmaterialet herunder:

Spørgsmål og svar pr. 1. oktober 2015:

 

Spørgsmål og svar pr. 5. oktober 2015:

Spørgsmål og svar pr. 12. oktober 2015:

Spørgsmål og svar samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 16. oktober 2015:

Spørgsmål og svar pr. 20. oktober 2015:

Publiceret: 29.09.2015

Revideret: 20.10.2015