Udbuddet vedrører levering af socialfagligt it-system som Software-as-a-Service. Leverancen kan i hovedtræk beskrives således:

Socialområdet i Region Midtjylland ønsker at indgå kontrakt om levering af et socialfagligt it-system. Systemet skal bruges til at understøtte dokumentationen af den socialfaglige indsats, kommunikation om borgernes behov samt være platform i forbindelse med de tilknyttede administrative funktioner.

Systemet skal leveres som Software-as-a-Service, og skal anvendes på Region Midtjyllands dag- og botilbud/behandlingstilbud/ institutioner, der geografisk spredt i regionen, samt af Socialområdet, der har til huse i Viborg. Systemet forventes indkøbt og anvendt på op til 8 af socialområdets 9 specialeområder. Specialområderne dækker samlet set over 31 sociale tilbud, som hver især omfatter flere afdelinger. Systemets forventes anvendt af ca. 3200 interne brugere og ca. 200 eksterne brugere. Sidstnævnte tal forventes at blive højere fremover, hvilket systemet forventes at kunne imødekomme.

Generelt skal systemet støtte løsningen af de forskelligartede opgaver, som Socialområdet arbejdsfunktioner varetager, decentralt og centralt. Systemet skal have brugeren i centrum for at understøtte den socialfaglige indsats for den enkelte borger, og dermed være grundlaget for en let og smidig varetagelse af dokumentations- og informationsbehovet for Socialområdets medarbejdes.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer at alle har ret til at afgive tilbud.

EU-udbud nr. 2014/S 238-419162;

Hent udbudsmaterialet herunder:

Rettelser til udbudsmateriale samt ny tilbudsfrist pr. 18. december 2014:

  • Udbudsbetingelserne er dags dato udskiftet ovenfor
  • Fortrolighedserklæringen er dags dato udskiftet ovenfor
  • Tilbudsfristen er ændret til 11. februar 2015 kl. 12.00

Rettelser til udbudsmateriale pr. 19. december 2014:

  • Udbudsbetingelserner er dags dato udskiftet ovenfor, da det ved en fejl var en forkert fil, der blev uploaded 18. december 

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 14. januar 2015:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 30. januar 2015:

  • Anonymiserede spørgsmål og svar (Pdf, 121 kb)
  • Udbudsbetingelser med bilag er dags dato udskiftet ovenfor
  • Udkast til kontrakt er dags dato udskiftet ovenfor
  • Kontraktbilag 1-16 er dags dato udskiftet ovenfor
  • Underbilag A er dags dato udskiftet ovenfor

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 5. februar 2015:

 

• Publiceret: 12.12.2014.

• Revideret: 05.02.2015.