Region Midtjylland udbyder behandling indenfor øre-, næse- halsområdet (sundhedsydelser). 

Formålet med dette udbud af øre-, næse- , halsområdet er at sikre patienter en kort ventetid til operation og sikre overholdelse af behandlings- og udredningsfristen. Region Midtjylland ønsker derfor at indgå samarbejdsaftale med et eller flere privathospitaler, klinikker eller speciallæger, der kan udføre undersøgelse og operation senest 30 dage fra henvisningstidspunktet. 

Udbuddet har desuden til formål at understøtte regionens overordnede målsætning om at kunne levere behandling på et højt niveau. Dette skal ske ud fra hensynet til den rette kvalitet, det rette serviceniveau, og den mest fordelagtige pris.

Region Midtjylland forventer et årligt behov for ca. 670 operationer og forløb af næse, søvnapnø, fjernelse af mandler (hals) samt indre og ydre øre. Skønnet er baseret på forbruget på privathospitaler i 2015 og 2016. Derudover er der i skønnet taget hensyn til de offentlige hospitalers egne forventninger til antallet af operationer foretaget i privatregi i 2018. 

Hent udbudsmaterialet herunder: 

Spørgsmål og svar pr. 28. september 2017:

Publiceret: 11.09.2017

Revideret: 28.09.2017