Region Midtjylland udbyder udførelse af organkirurgi (sundhedsydelser).

Formålet med dette udbud af organkirurgi er at sikre patienter en kort ventetid til operation og sikre overholdelse af behandlings- og udredningsfristen. Region Midtjylland ønsker derfor at indgå samarbejdsaftale med et eller flere privathospitaler eller klinikker, der kan udføre undersøgelse og operation senest 30 dage fra henvisningstidspunktet.

Udbuddet har desuden til formål at understøtte regionens overordnede målsætning om at kunne levere behandling på et højt niveau. Dette skal ske ud fra hensynet til den rette kvalitet, det rette serviceniveau, og den mest fordelagtige pris. 

Hent udbudsmaterialet herunder:

Spørgsmål og svar pr. 6. september 2016:

Spørgsmål og svar samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 16. september 2016:

Publiceret: 22.08.2016

Revideret: 16.09.2016