Region Midtjylland udbyder behandling indenfor ortopædisk kirurgi (sundhedsydelser). 

Formålet med dette udbud af ortopædisk kirurgi er at sikre patienter en kort ventetid til operation og sikre overholdelse af behandlings- og udredningsfristen. Region Midtjylland ønsker derfor at indgå samarbejdsaftale med et eller flere privathospitaler, klinikker eller speciallæger, der kan udføre undersøgelse og operation senest 30 dage fra henvisningstidspunktet. 

Udbuddet har desuden til formål at understøtte regionens overordnede målsætning om at kunne levere behandling på et højt niveau. Dette skal ske ud fra hensynet til den rette kvalitet, det rette serviceniveau, og den mest fordelagtige pris. 

Udbuddet er opdelt i to delaftaler; henholdsvis overekstremitetskirurgi (delaftale 1) og underekstremitetskirurgi (delaftale 2). De to delaftaler udbydes som 2-årige rammeaftaler med mulighed for forlængelse i op til 2 gange 12 måneder. Regionen agter at indgå rammeaftale med én leverandør pr. delaftale. Samme leverandør kan byde på flere delaftaler. 

Region Midtjylland forventer et årligt behov for ca. 130 operationer og forløb af overekstremitetskirurgi (delaftale 1) og ca. 125 forløb og operationer af underekstremitetskirurgi (delaftale 2). Det skal dog understreges, at det forventede antal udredninger er baseret på et skøn fra udbyders side. Skønnet er baseret på regionens hospitalers tilbagemeldinger omkring kapacitetsudfordringer. Ordregiver kan således ikke garantere en vis volumen, idet antallet af udredningsforløb er baseret på et skøn. Delaftalerne er således rammeaftaler.  

Hent udbudsmaterialet herunder:

Ændringer i udbudsmaterialet pr. 24. november 2017:

  • Udbudsbetingelser er dags dato udskiftet ovenfor
  • Kontraktbilag er dags dato udskiftet ovenfor

Regionen har den 24. november 2017 revideret udbudsmaterialet, idet en række koder er blevet vurderet som uhensigtsmæssige i forhold til udbuddet. Derudover er to koder blevet tilføjet. 

Da der er tale om få ændringer, er tilbudsfristen fortsat den 7. december 2017 med forventet kontraktstart den 15. januar 2018.

Spørgsmål og svar pr. 28. november 2017:

Publiceret: 31.10.2017

Revideret: 28.11.2017