Region Midtjylland udbyder udførelse af plastikkirurgi (sundhedsydelser).

Formålet med dette udbud af plastikkirurgi er at sikre patienter en kort ventetid til operation og sikre overholdelse af behandlings- og udredningsfristen. Region Midtjylland ønsker derfor at indgå samarbejdsaftale med et eller flere privathospitaler, klinikker eller speciallæger, der kan udføre undersøgelse og operation senest 30 dage fra henvisningstidspunktet.

Udbuddet har desuden til formål at understøtte regionens overordnede målsætning om at kunne levere behandling på et højt niveau. Dette skal ske ud fra hensynet til den rette kvalitet, det rette serviceniveau, og den mest fordelagtige pris. 

Region Midtjylland forventer et årligt behov for ca. 255 operationer/behandlinger/forløb af brystreduktioner og brystrekonstruktioner samt arkorrektioner, hudcancer og fibrose i hud. Skønnet er baseret på forbruget på privathospitaler i 2016. 

Hent udbudsmaterialet herunder:

Spørgsmål og svar pr. 29. november 2017:

Spørgsmål og svar samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 7. december 2017:

Spørgsmål og svar pr. 14. december 2017:

 

Publiceret: 22.11.2017.

Revideret: 14.12.2017.