Kort beskrivelse

I forbindelse med etablering af ny base for Den landsdækkende Akutlægehelikopterordning, udbydes hermed opførelse af nye basefaciliteter i Saltum, Jammerbugt Kommune.

Udbuddet gennemføres i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter.

LBK nr. 1410 af 07/12/2007, med tilhørende ændringer. (Tilbudsloven, nationalt udbud).

Opgaven udbydes i totalentreprise efter forudgående prækvalifikation. Opgaven omfatter projektering, udførelse af bygning og tilhørende udeanlæg.

Nærmere beskrivelse af opgaven fremgår af Betingelser for prækvalifikation.

Se udbudsannoncen her

Betingelser for prækvalifikation

Betingelser for prækvalifikationen, er gratis og fuldt tilgængeligt på www.iBinder.dk

Prækvalifikationen gennemføres via iBinder. Betingelser for prækvalifikation findes på iBinder samt herunder. I Betingelser for prækvalifikation, findes et link der giver adgang til iBinder.

www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bgqdiltang

Frist for ansøgning om prækvalifikation:

17. april 2020, kl. 16:00

Publiceret: 18.03.2020