Forum forventes udformet som et højt kontor- og undervisningshus samt en laboratoriebygning som sammen forbinder resten af hospitalet via to forbindelsesgange i plan 3 mod nord og syd.

Forum skal hovedsageligt rumme laboratoriefunktioner, kontorer, møde- og undervisningsfaciliteter, ambulatorier og dyrestalde.

Ved ankomstetagen etableres receptionsfaciliteter og ventelounge.

Der etableres ligeledes hospitalskirke med tilhørende rum til fordybelse og refleksion.

Projektet udbydes i begrænset udbud med tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, blandt andet vurderet på baggrund af de afleverede konkurrenceprojekter, udarbejdet af totalentreprenørerne og disses rådgiverteams.

Den økonomiske ramme for projektet forventes at være 350.000.000-400.000.000 DKK ekskl. moms.


EU-udbud 2015/S 066-114844:

Yderligere oplysninger: 
Ansøgning om prækvalifikation skal sendes til adressen i udbudsbekendtgørelsens Sektion I, I.1).

Konvolutten skal mærkes:

»Totalentreprise DNU Forum – ansøgning om prækvalifikation – må ikke åbnes i receptionen«.

Deadline for aflevering af ansøgning er anført i afsnit IV.3.4).

Ansøgningen skal fremsendes på 1 USB-stick samt i papirkopi i form af et originalt underskrevet eksemplar og 5 kopier.

Ansøgningen skal indeholde navn og e-mail på en kontaktperson.

Forventet overordnet udbudstidsplan

  • Aflevering af prækvalifikationsmateriale: 12.05.2015
  • Meddelelse af Prækvalifikation: 04.06.2015
  • Udsendelse af udbudsmateriale: 26.06.2015
  • Aflevering af tilbud: 02.10.2015

For hvert af de prækvalificerede totalentrepriseteams der afleverer konditionsmæssigt tilbud, udbetales der et honorar på 350.000 DKK ekskl. moms.

De i udbudsbekendtgørelsens III.1.3), III.1.4) samt III.2.2) angivne standarderklæringer kan downloades fra listen ovenfor.

Ny frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse: 
19.5.2015 - kl. 12:00. 

Supplerende oplysninger pr. 15. april 2015:

Supplerende oplysninger pr. 8. maj 2015:

 

• Publiceret:  24.04.2015.
• Revideret:  08.05.2015.