I forbindelse med opførelsen af DNV-Gødstrup udbydes arbejder i forbindelse med specialinstallationer i en række selvstændige udbud. Prækvalifikation og udbud forventes at ske i perioden 4. kv. 2015 til 3. kv. 2016.

Byggeriet opføres i 3 etaper: 

  • Etape 1 udgør ca. 98.000 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri.
  • Etape 2 udgør ca. 12.800 m² bruttoetageareal psykiatrisk hospitalsbyggeri.
  • Etape 3 udgør ca. 22.000 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri og ca. 7.800 m² bruttoetageareal serviceby inkl. teknikhuse. 

Nærværende fagentrepriseudbud omhandler alene rammeudbuddet E1,2,3-DP11-E04 og dækker etablering af IT-netværk i hele Etape 1 samt rammeaftale for etablering af IT-netværk i Etape 2 og Etape 3. Entreprisen udbydes som funktionsudbud. 

Der foreligger ved udbud alene projektmateriale for etape 1. Entreprisen for Etape 1 består i hovedtræk af etablering og levering af passiv infrastruktur inklusive ODF (Optical Distribution Frame) samt splidsekassetter, herunder oplægning af fibertomrør, iblæsning af optiske fibre, splidsning af optiske fibre, montering af fiberkonnektorer, opmærkning af den samlede installation, test og certificering, montering af microswitche og wifiantenner (bygherreleverance) og as-built dokumentation af den samlede leverance, baseret på indlægning af data i bygherrens system Telemator. 

I alle 3 etaper udføres entreprisen sideløbende med de øvrige indvendige arbejder. På nuværende tidspunkt forventes opstart på byggeplads i 3. kvartal 2016 for etape 1, 3. kvartal 2017 for etape 2 og 2. kvartal 2017 for etape 3. Aflevering forventes at være: 4. kvartal 2018 for etape 1, 3. kvartal 2019 for etape 2 og 2. kvartal 2019 for etape 3. Det endelige udførelsestidspunkt for etape 1 fastlægges i forbindelse med udsendelse af udbudsmaterialet. 

Ved tilbudsgivning prissættes etape 1, mens etape 2 og 3 prissættes på baggrund af etape 1’s afgivne enhedspriser, når projektmaterialet herfor foreligger.

Yderligere oplysninger:
Udbuddet er digitalt udbud og de bydende skal anvende følgende udbudsportal: www.byggeweb.dk. Byggeweb udbudsnummer TN314123.

Prækvalifikationsanmodning skal afgives elektronisk til www.byggeweb.dk - udbudsnummer TN314123.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
Onsdag den 27. januar 2016 kl. 12.00.

Ændringer til udbuddet pr. 21. januar 2016:

 

Publiceret: 21.12.2015.

Revideret: 21.01.2016.