I forbindelse med opførelsen af DNV-Gødstrup udbydes arbejder i forbindelse med specialinstallationer i en række selvstændige udbud. Prækvalifikation og udbud forventes at ske i perioden 4. kv. 2015 til 3. kv. 2016.

Byggeriet opføres i 3 etaper:

  • Etape 1 udgør ca. 98.000 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri.
  • Etape 2 udgør ca. 12.800 m² bruttoetageareal psykiatrisk hospitalsbyggeri.
  • Etape 3 udgør ca. 22.000 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri og ca. 7.800 m² bruttoetageareal serviceby inkl. teknikhuse.

Nærværende fagentrepriseudbud omhandler alene rammeudbuddet E1,2,3-DP11-E08 og dækker etablering af elevatorer i hele Etape 1 samt rammeaftale for etablering af elevatorer i Etape 2 og Etape 3. Entreprisen udbydes som funktionsudbud.

Der foreligger ved udbud alene projektmateriale for etape 1. Entreprisen for Etape 1 består dels af sengeelevatorer (almindelige og bariatriske), i alt 19 stk. med fra 2 til 10 stop, op til 3500 kg og med hastigheder op til 1,6 m/s, og dels af personelevatorer, i alt 16 stk. med fra 2 til 10 stop, op til 1150 kg og med hastigheder op til 2,0 m/s.

Sengeelevatorer skal være forberedt for AGV-transport. 3 personelevatorer skal være udført som brandmandselevator.

Etablering af komplet managementsystem for alle elevatorer.

I alle 3 etaper udføres entreprisen sideløbende med de øvrige indvendige arbejder. På nuværende tidspunkt forventes opstart på byggeplads i:

4. kvartal 2016 for etape 1

3. kvartal 2018 for etape 2

Etape 3 – Somatik 3. kvartal 2018

Etape 3 – Serviceby 1. kvartal 2017 

Aflevering forventes at være:

4. kvartal 2018 for etape 1

3. kvartal 2019 for etape 2

Etape 3 – Somatik 3. kvartal 2019

Etape 3 – Serviceby 3. kvartal 2018 

Det endelige udførelsestidspunkt for etape 1 fastlægges i forbindelse med udsendelse af udbudsmaterialet.

Ved tilbudsgivning prissættes etape 1, mens etape 2 og 3 prissættes på baggrund af etape 1’s afgivne enhedspriser, når projektmaterialet herfor foreligger.

Yderligere oplysninger:
Udbuddet er digitalt udbud og de bydende skal anvende følgende udbudsportal: www.byggeweb.dk. Byggeweb udbudsnummer TN452498.

Prækvalifikationsanmodning skal afgives elektronisk til www.byggeweb.dk - udbudsnummer TN452498.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
Onsdag den 24. februar 2016 kl. 12.00.

Ændringer til udbuddet pr. 17. februar 2016:

 

Publiceret: 21.12.2015.

Revideret: 17.02.2016.