I forbindelse med opførelsen af DNV-Gødstrup udbydes arbejder i forbindelse med specialinstallationer i en række selvstændige udbud. Prækvalifikation og udbud forventes at ske i perioden 4. kv. 2015 til 3. kv. 2016.

Byggeriet opføres i 3 etaper:

  • Etape 1 udgør ca. 98.000 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri.
  • Etape 2 udgør ca. 12.800 m² bruttoetageareal psykiatrisk hospitalsbyggeri.
  • Etape 3 udgør ca. 22.000 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri og ca. 7.800 m² bruttoetageareal serviceby inkl. teknikhuse.

Nærværende fagentreprise omhandler alene rammeudbuddet E1,2,3-DP11-E10 og dækker leverance af sengestuepaneler til hele Etape 1 samt rammeaftale for leverance af sengestuepaneler til hele Etape 2 og Etape 3.

Der foreligger ved udbud alene projektmateriale for etape 1. Entreprisen for Etape 1 består i hovedtræk af levering af sengestuepaneler til sengestuer og undersøgelsesrum. Paneler i sengestuer er designpaneler med skjulte udtag bag en panelvæg. Paneler i undersøgelsesrum er traditionelle kanalbaserede paneler. Omfang ca. 320 sengestuer og ca. 420 undersøgelsesrum i etape 1.

I alle 3 etaper udføres entreprisen sideløbende med de øvrige indvendige arbejder. På nuværende tidspunkt forventes opstart på byggeplads i:

4. kvartal 2016 for etape 1

3. kvartal 2018 for etape 2

Etape 3 – Somatik 3. kvartal 2018

Etape 3 – Serviceby 1. kvartal 2017 

Aflevering forventes at være:

4. kvartal 2018 for etape 1

3. kvartal 2019 for etape 2

Etape 3 – Somatik 3. kvartal 2019

Etape 3 – Serviceby 3. kvartal 2018 

Det endelige udførelsestidspunkt for etape 1 fastlægges i forbindelse med udsendelse af udbudsmaterialet.

Ved tilbudsgivning prissættes etape 1, mens etape 2 og 3 prissættes på baggrund af etape 1’s afgivne

enhedspriser, når projektmaterialet herfor foreligger.

Yderligere oplysninger:
Udbuddet er digitalt udbud og de bydende skal anvende følgende udbudsportal: www.byggeweb.dk. Byggeweb udbudsnummer TN757424.

Prækvalifikationsanmodning skal afgives elektronisk til www.byggeweb.dk - udbudsnummer TN757424.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
Onsdag den 24. februar 2016 kl. 12.00.

Ændringer til udbudsmaterialet pr. 8. februar 2016:

 

Publiceret: 21.12.2015.

Revideret: 08.02.2016.