I forbindelse med opførelsen af DNV-Gødstrup udbydes arbejder i forbindelse med specialinstallationer i en række selvstændige udbud. Prækvalifikation og udbud forventes at ske i perioden 4. kv. 2015 til 3. kv. 2016.

Byggeriet opføres i 3 etaper:

  • Etape 1 udgør ca. 98.000 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri.
  • Etape 2 udgør ca. 12.800 m² bruttoetageareal psykiatrisk hospitalsbyggeri.
  • Etape 3 udgør ca. 22.000 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri og ca. 7.800 m² bruttoetageareal serviceby inkl. teknikhuse.

Nærværende fagentrepriseudbud omhandler alene rammeudbuddet E1,2,3-DP11-E18 og dækker etablering af UPS-anlæg i hele Etape 1 samt rammeaftale for etablering af UPS-anlæg i Etape 2 og Etape 3.

Der foreligger ved udbud alene projektmateriale for etape 1. Entreprisen for etape 1 består i hovedtræk af levering og montering af 5 stk. statiske dualfeed (modulopbyggede) UPS-anlæg i teknikrum i hele etape 1.

Anlæggene leveres komplet med batterikapacitet for 20 min. ved fuldlast, og med intern rumopdeling af UPSanlæg og batterianlæg. Anlæggene er fordelt på 2stk. anlæg på 250KVA, 1stk. på 200KVA, 1stk. på 150KVA, og 1stk. på 400KVA (2stk. parallelle anlæg på 200KVA).

I alle 3 etaper udføres entreprisen sideløbende med de øvrige indvendige arbejder. På nuværende tidspunkt forventes opstart på byggeplads i:

4. kvartal 2016 for etape 1

3. kvartal 2018 for etape 2

Etape 3 – Somatik 3. kvartal 2018

Etape 3 – Serviceby 1. kvartal 2017 

Aflevering forventes at være:

4. kvartal 2018 for etape 1

3. kvartal 2019 for etape 2

Etape 3 – Somatik 3. kvartal 2019

Etape 3 – Serviceby 3. kvartal 2018 

Det endelige udførelsestidspunkt for etape 1 fastlægges i forbindelse med udsendelse af udbudsmaterialet.

Ved tilbudsgivning prissættes etape 1, mens etape 2 og 3 prissættes på baggrund af etape 1’s afgivne enhedspriser, når projektmaterialet herfor foreligger.

Yderligere oplysninger:
Udbuddet er digitalt udbud og de bydende skal anvende følgende udbudsportal: www.byggeweb.dk. Byggeweb udbudsnummer TN844870.

Prækvalifikationsanmodning skal afgives elektronisk til www.byggeweb.dk - udbudsnummer TN844870.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
Onsdag den 24. februar 2016 kl. 12.00.

Ændringer til udbudsmaterialet pr. 8. februar 2016:

 

Publiceret: 21.12.2015.

Revideret: 08.02.2016.