I forbindelse med Region Midtjyllands etablering af Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) udbydes installationsarbejderne i delområde Akut, Lab og Intensiv i storentreprise på DNV-Gødstrup.

EU-udbud 2014/S (offentliggøres senere)

Yderligere oplysninger:
Udbuddet er digitalt udbud og de bydende skal anvende følgende udbudsportal: www.byggeweb.dk. Byggeweb udbudsnummer TN428843.

Prækvalifikationsanmodning skal afgives elektronisk til www.byggeweb.dk - udbudsnummer TN428843.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

Tirsdag den 11. november 2014, kl. 12.00.

• Publiceret: 20.10.2014.

• Revideret: