Region Midtjylland udbyder udbydes de indvendige apteringsarbejder i delområde Foyer, Billeddiagnostik, OP og Familie i storentreprise på det nye hospital i vest ( DNV-Gødstrup) i prækvalifikation.

I forbindelse med Region Midtjyllands etablering af Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) udbydes de indvendige apteringsarbejder i delområde Foyer, Billeddiagnostik, OP og Familie i storentreprise på DNV-Gødstrup.

EU-udbud 2014/S (offentliggøres senere)

Yderligere oplysninger:
Udbuddet er digitalt udbud og de bydende skal anvende følgende udbudsportal: www.byggeweb.dk. Byggeweb udbudsnummer TN7929697.

Prækvalifikationsanmodning skal afgives elektronisk til www.byggeweb.dk - udbudsnummer TN929697.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
Tirsdag den 4. november 2014 kl. 12.00.


• Publiceret: 06.10.2014.

• Revideret: