I forbindelse med Region Midtjyllands etablering af Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) udbydes installationsarbejderne i delområde Foyer, Billeddiagnostik, OP og Familie i storentreprise på DNV-Gødstrup.

EU-udbud 2014/S

Yderligere oplysninger:
Udbuddet er digitalt udbud og de bydende skal anvende følgende udbudsportal: www.byggeweb.dk. Byggeweb udbudsnummer TN638726.

Prækvalifikationsanmodning skal afgives elektronisk til www.byggeweb.dk - udbudsnummer TN638726.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

Tirsdag den 11. november 2014, kl. 12.00.

• Publiceret: 20.10.2014

• Revideret: