I forbindelse med opførelsen af DNV-Gødstrup udbydes arbejder i forbindelse med specialinstallationer i en række selvstændige udbud. Prækvalifikation og udbud forventes at ske i perioden 4. kv. 2015 til 3. kv. 2016.

Byggeriet opføres i 3 etaper:

  • Etape 1 udgør ca. 98.000 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri.
  • Etape 2 udgør ca. 12.800 m² bruttoetageareal psykiatrisk hospitalsbyggeri.
  • Etape 3 udgør ca. 22.000 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri og ca. 7.800 m² bruttoetageareal serviceby inkl. teknikhuse.

Nærværende fagentreprise omhandler alene udbuddet E1,2,3-DP11-E14 og dækker etablering af kompressorkøleanlæg til forsyning af hele etape 1 samt optioner for etablering af supplerende kompressorkøleanlæg til forsyning af etape 2 hhv. etape 3.

Der foreligger ved udbud projektmateriale for etape 1, etape 2 og etape 3.

Entreprisen for Etape 1 består i hovedtræk af etablering af central kølecentral på ca. 3,8 MW bestående af 3 stk. kølemaskiner, 6 stk. tørkølere, 1 stk. bullerhus, 1 stk. bufferbeholder, El- og SRO- tavler forberedt pladsmæssigt for fuld udbygning i tavler, rør for fuld udbygning etaper 1-3 frem til ringforsyning, vandbehandling etape 1-3 samt alle distributionspumper etaper 1-3.

Optionen for etape 2 består i hovedtræk af kompressorer, frikøler/tørkøler og tilhørende el‐ og automatiktavler og rørsystemer.

Optionen for etape 3 består i hovedtræk af kompressorer, frikøler/tørkøler og tilhørende el‐ og automatiktavler og rørsystemer.

For etape 2 og 3 etableres i alt ca. 2,5 MW ekstra køleeffekt, som i hovedtræk er ekstra: 2 stk. kølemaskiner, 4 stk. tørkølere, 1 stk. bullerhus, indmad for EL- og SRO-tavler, samt inklusiv forberedelse for fremtidigt ATES system, komplet rør og forsyningssystem fra kølecentral til forsyningsringen.

I alle 3 etaper udføres entreprisen sideløbende med de øvrige indvendige arbejder. På nuværende tidspunkt forventes opstart på byggeplads i:

4. kvartal 2016 for etape 1

3. kvartal 2018 for etape 2

Etape 3 – Somatik 3. kvartal 2018

Etape 3 – Serviceby 1. kvartal 2017 

Aflevering forventes at være:

4. kvartal 2018 for etape 1

3. kvartal 2019 for etape 2

Etape 3 – Somatik 3. kvartal 2019

Etape 3 – Serviceby 3. kvartal 2018 

Det endelige udførelsestidspunkt for etape 1 fastlægges i forbindelse med udsendelse af udbudsmaterialet.

Yderligere oplysninger:
Udbuddet er digitalt udbud og de bydende skal anvende følgende udbudsportal: www.byggeweb.dk. Byggeweb udbudsnummer TN676032.

Prækvalifikationsanmodning skal afgives elektronisk til www.byggeweb.dk - udbudsnummer TN676032.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
Onsdag den 24. februar 2016 kl. 12.00.

Ændringer til udbudsmaterialet pr. 8. februar 2016:

 

Publiceret: 21.12.2015.

Revideret: 08.02.2016.