I forbindelse med opførelsen af DNV-Gødstrup udbydes arbejder i forbindelse med specialinstallationer i en række selvstændige udbud. Prækvalifikation og udbud forventes at ske i perioden 4. kv. 2015 til 3. kv. 2016.

Byggeriet opføres i 3 etaper:

  • Etape 1 udgør ca. 98.000 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri.
  • Etape 2 udgør ca. 12.800 m² bruttoetageareal psykiatrisk hospitalsbyggeri.
  • Etape 3 udgør ca. 22.000 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri og ca. 7.800 m² bruttoetageareal serviceby inkl. teknikhuse.

Nærværende fagentreprise omhandler alene udbuddet E1,2,3-DP11-E19 og dækker etablering af generatoranlæg til nødforsyning af hele etape 1 samt option for etablering af supplerende generatoranlæg til nødforsyning af etape 2 hhv. etape 3.

Der foreligger ved udbud projektmateriale for etape 1, etape 2 og etape 3. Entreprisen for etape 1 består i hovedtræk af levering og montering af 7 stk. 1.100 kVA dieselgeneratoranlæg inkl. 0,4/10kV step up transformere, komplet styring for opstart <15 sekunder samt tilslutning til Energimidt 10kV anlæg, dobbelt overjordisk tankanlæg på 2x30m3, ca. 30 meter stålskorsten inkl. tilslutning til generatoranlæg.

Anlæggene opbygges i selvstændige containere inkl. lyddæmpede luftindtag og afkast opsat på terræn i en generatorgård, som under denne entreprise skal indhegnes med lyd og indkigsafskærmende støjvæg. Generatorgård skal kunne rumme op til 10 generatoranlæg.

Fundering for anlæg, skorsten og støjvæg er inkl.

Optionerne for etape 2 og 3 består i hovedtræk af i alt 2 stk. 1.100 kVA dieselgeneratoranlæg inkl. 0,4/10kV step up transformere samt komplet styring for opstart <15 sekunder. Anlæggene opbygges i selvstændige containere inkl. lyddæmpede luftindtag og afkast opsat på terræn i en generatorgård.

I alle 3 etaper udføres entreprisen sideløbende med de øvrige indvendige arbejder. På nuværende tidspunkt forventes opstart på byggeplads i:

4. kvartal 2016 for etape 1

3. kvartal 2018 for etape 2

Etape 3 – Somatik 3. kvartal 2018

Etape 3 – Serviceby 1. kvartal 2017 

Aflevering forventes at være:

4. kvartal 2018 for etape 1

3. kvartal 2019 for etape 2

Etape 3 – Somatik 3. kvartal 2019

Etape 3 – Serviceby 3. kvartal 2018. 

Det endelige udførelsestidspunkt for etape 1 fastlægges i forbindelse med udsendelse af udbudsmaterialet.

Yderligere oplysninger:
Udbuddet er digitalt udbud og de bydende skal anvende følgende udbudsportal: www.byggeweb.dk. Byggeweb udbudsnummer TN587230.

Prækvalifikationsanmodning skal afgives elektronisk til www.byggeweb.dk - udbudsnummer TN587230.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
Onsdag den 24. februar 2016 kl. 12.00.

Ændringer til udbudsmaterialet pr. 8. februar 2016:

 

Publiceret: 21.12.2015.

Revideret: 08.02.2016.