De indvendige apteringsarbejder på DNV-Gødstrup, Etape 1, udbydes samlet i én samlet storentreprise benævnt E1-DP8-DP10-E01. 

Entreprisen dækker de indvendige apteringsarbejder for i alt ca. 88.000 m2 samt ca. 9.600 m2 kælder. 

Entreprisen består i hovedtræk af indvendige apteringsarbejder herunder: murerarbejder, indvendig

gipssystemvægge, indvendige døre og glaspartier, indvendige beklædninger, lofter, stålarbejder, komplettering, gulvbelægninger, malerarbejde samt byggepladsarbejder. 

På nuværende tidspunkt er forventet opstart på byggeplads i 3. kvartal 2016. Aflevering forventes at være 4. kvartal 2018. 

Det endelige udførelsestidspunkt for etape 1 fastlægges i forbindelse med udsendelse af udbudsmaterialet. 

Yderligere oplysninger:
Udbuddet er digitalt udbud og de bydende skal anvende følgende udbudsportal: www.byggeweb.dk. Byggeweb udbudsnummer TN842145.

Prækvalifikationsanmodning skal afgives elektronisk til www.byggeweb.dk - udbudsnummer TN842145.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
Onsdag den 10. februar 2016 kl. 12.00. 

Ændringer til udbudsmaterialet pr. 8. februar 2016:

 

Publiceret: 21.12.2015.

Revideret: 08.02.2016.