Installationsarbejderne på DNV-Gødstrup, Etape 1, udbydes samlet i én samlet storentreprise benævnt E1-DP8-DP10-E02. Prækvalifikation og udbud forventes at ske i perioden 4. kv. 2015 til 3. kv. 2016. 

Entreprisen dækker installationsarbejder for i alt ca. ca. 88.000 m2 samt ca. 9.600 m2 kælder.

Sideløbende udbydes udvalgte specialinstallationer i fagentrepriser, heraf nogle i rammeudbud inkl. etape 2 og etape 3. 

Entreprisen består i hovedtræk af:

  • El-installationer omfattende føringsveje, hovedledninger med tilslutning til kanalskinneanlæg, tavler, lyd- og brandlukninger, lys- og kraftinstallationer, montering og tilslutning af bygherreleverancer, sikkerhedsbelysning, lynaflederanlæg samt potentialudligningsanlæg.
  • VVS-installationer omfattende afløbsinstallationer, installationer for brugsvand og behandlet vand, installationer for varme, installationer for køling, komplette ventilationssystemer og aggregater, ventilatorer, bygningstekniske gennemføringer, teknisk isolering og brandisolering af VVS- og ventilationsinstallationer, specialinstallationer for overtryksventilation af flugtvejstrapper, specialinstallationer for overtryksventilation af elevatorer og installationer for røgventilation.
  • Byggepladsarbejder

 

På nuværende tidspunkt er forventet opstart på byggeplads i 3. kvartal 2016. Aflevering forventes at være 4. kvartal 2018. 

Det endelige udførelsestidspunkt for etape 1 fastlægges i forbindelse med udsendelse af udbudsmaterialet.

Yderligere oplysninger:
Udbuddet er digitalt udbud og de bydende skal anvende følgende udbudsportal: www.byggeweb.dk. Byggeweb udbudsnummer TN200780.

Prækvalifikationsanmodning skal afgives elektronisk til www.byggeweb.dk - udbudsnummer TN200780.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
Onsdag den 10. februar 2016 kl. 12.00.

Ændringer til udbudsmaterialet pr. 8. februar 2016:

 

Publiceret: 21.12.2015.

Revideret: 08.02.2016.