I forbindelse med opførelsen af akutcenter Viborg, umiddelbart syd for Regionshospitalet Viborg skal der udføres funderingsarbejder. Det samlede byggeprojektet omfatter ca. 24.500 m² nybygning og ca. 7000 m² ombygning i det eksisterende hospital. Nærværende entreprise består i hovedtræk af fundamenter (ca. 5000 m² bundplade udført med beton insitu) og tilhørende jordarbejde samt indstøbningsdele vedr. afløb/kloak og trækrør for el/vvs, samt afløb i jord (kloak - dybereliggende hovedledninger) Derforuden indeholder entreprisen projektering, levering og montering af spunsvægge for indramning af byggegrube mod eksisterende bygning og veje.

Arbejdet udbydes som funderingsentreprise for opførelse af Akutcenter Viborg. Funderingsarbejdet forventes på nuværende tidspunkt at have opstart medio maj 2015 og aflevering ultimo januar 2016. Det endelige udførelsestidspunkt for nærværende entreprise fastlægges i forbindelse med udbuddet.

Bygherren afholder orienteringsmøde for eventuelt interesserede deltager i udbuddet torsdag den 18. december 2014 kl. 10.00.

Mødested, tilmelding og yderligere information fremgår af Projekt Afdelingens hjemmeside http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk.

Der er adgang til uddybende materiale om projektet for eventuelt interesserede deltager i udbuddet på Projekt Afdelingens hjemmeside http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk.

EU-udbud 2014/S

Yderligere oplysninger:
Udbuddet er digitalt udbud og de bydende skal anvende følgende udbudsportal: www.byggeweb.dk. Byggeweb udbudsnummer TN650952.

Prækvalifikationsanmodning skal afgives elektronisk til www.byggeweb.dk - udbudsnummer TN650952.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
Fredag den 16. januar 2015 kl. 12.00.

 

• Publiceret: 12.12.2014.

• Revideret: