E05 - Lukningsentreprisen (murværk, facader og tag) – storentreprise.
I forbindelse med opførelsen af akutcenter Viborg, umiddelbart syd for Regionshospitalet Viborg skal der udføres lukningsarbejder.

Det samlede byggeprojektet omfatter ca. 24.500 m² nybygning og ca. 7000 m² ombygning i det eksisterende hospital.

Entreprisen indeholder blandt andet følgende arbejder:
Facadearbejder inkl. vinduer, døre, porte mv. Under denne entreprise udføres alle de lette facader. Lette facader udføres med udvendig beklædning i aluminium. Byggeriet skal opfylde BR2020 krav og der skal ikke anvendes organiske materiale i facaderne.

Entreprisen omfatter endvidere alle ind- og udvendige murerarbejder, herunder opmuring langs de eksisterende frilagte betonydervægge, der tidligere har været jorddækkede.

Endelig omfatter entreprisen tagbelægninger inkl. isolering. Der vil være diverse nedbrydningsarbejder for facader og tag på det eksisterende hospital omfattet af entreprisen. Lukningsarbejdet forventes på nuværende tidspunkt at have opstart medio juli 2015 og aflevering ultimo januar 2016. Det endelige udførelsestidspunkt for nærværende entreprise fastlægges i forbindelse med udbuddet.

Bygherren afholder orienteringsmøde for eventuelt interesserede deltager i udbuddet tidspunkt, mødested, tilmelding og yderligere information fremgår af Projekt Afdelingens hjemmeside http://www.hospitalsbyggeriviborg.rm.dk.

Der er adgang til uddybende materiale om projektet for eventuelt interesserede deltager i udbuddet på Projekt Afdelingens hjemmeside http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk.

EU-udbud

Yderligere oplysninger:
Udbuddet er digitalt udbud og de bydende skal anvende følgende udbudsportal: www.byggeweb.dk. Byggeweb udbudsnummer TN589672.

Prækvalifikationsanmodning skal afgives elektronisk til www.byggeweb.dk - udbudsnummer TN589672.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
Torsdag den 9. april 2015 kl. 12.00.

 • Publiceret: 12.03.2015.

 • Revideret: