E07 - Malerentreprisen – fagentreprise.
I forbindelse med opførelsen af akutcenter Viborg, umiddelbart syd for Regionshospitalet Viborg skal der udføres malerarbejder.

Det samlede byggeprojektet omfatter ca. 24.500 m² nybygning og ca. 7.000 m² ombygning i det eksisterende hospital.

Entreprisen indeholder blandt andet følgende arbejder:
Entreprisen indeholder malerarbejder såvel i forbindelse med nybygningen som i forbindelse med de planlagte ombygningsarbejder.

Bygherren afholder orienteringsmøde for eventuelt interesserede deltager i udbuddet tidspunkt, mødested, tilmelding og yderligere information fremgår af Projekt Afdelingens hjemmeside http://www.hospitalsbyggeriviborg.rm.dk.

Der er adgang til uddybende materiale om projektet for eventuelt interesserede deltager i udbuddet på Projekt Afdelingens hjemmeside http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk.

EU-udbud

Yderligere oplysninger:
Udbuddet er digitalt udbud og de bydende skal anvende følgende udbudsportal: www.byggeweb.dk. Byggeweb udbudsnummer TN589672.

Prækvalifikationsanmodning skal afgives elektronisk til www.byggeweb.dk - udbudsnummer TN589672.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
Torsdag den 9. april 2015 kl. 12.00.

 • Publiceret: 12.03.2015.

 • Revideret: