E08 - VVS-entreprisen – fagentreprise.
I forbindelse med opførelsen af akutcenter Viborg, umiddelbart syd for Regionshospitalet Viborg skal der udføres VVS arbejder.

Det samlede byggeprojektet omfatter ca. 24.500 m² nybygning og ca. 7.000 m² ombygning i det eksisterende hospital.

Entreprisen indeholder blandt andet følgende arbejder:
Levering og montering af stålrammer til ophængning af installationer og lofter, afløbsinstallationer, vandinstallationer, sanitet inkl. armaturer mv., sprinkling, varme og køl, medicinske luftarter samt isolering af installationer indenfor entreprisen. Under entreprisen gennemføres ligeledes demonteringsarbejder i forbindelse med ombygningsarbejderne i det eksisterende hospital.
Bygherren afholder orienteringsmøde for eventuelt interesserede deltager i udbuddet tidspunkt, mødested, tilmelding og yderligere information fremgår af Projekt Afdelingens hjemmeside http://www.hospitalsbyggeriviborg.rm.dk.

Der er adgang til uddybende materiale om projektet for eventuelt interesserede deltager i udbuddet på Projekt Afdelingens hjemmeside http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk.

EU-udbud

Yderligere oplysninger:
Udbuddet er digitalt udbud og de bydende skal anvende følgende udbudsportal: www.byggeweb.dk. Byggeweb udbudsnummer TN589672.

Prækvalifikationsanmodning skal afgives elektronisk til www.byggeweb.dk - udbudsnummer TN589672.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
Torsdag den 9. april 2015 kl. 12.00.

 • Publiceret: 12.03.2015.
 • Revideret: