Udbud (prækvalifikation), Regionshospitalet Viborg, Nyt Akutcenter, DP2B, E10-El - Frist: 09.04.2015 kl. 12.00.

 

E10 - EL-entreprisen – fagentreprise.
I forbindelse med opførelsen af akutcenter Viborg, umiddelbart syd for Regionshospitalet Viborg skal der udføres el-arbejder.

Det samlede byggeprojektet omfatter ca. 24.500 m² nybygning og ca. 7.000 m² ombygning i det eksisterende hospital.

Entreprisen indeholder blandt andet følgende arbejder:
Stærkstrøms- og svagstrømsinstallationer både i forbindelse med nybygningen og ombygningen i det eksisterende hospital. Herunder hovedforsyninger, føringsveje tavler, lavspændingsanlæg, belysningsanlæg samt UPS anlæg. Under entreprisen gennemføres ligeledes demonteringsarbejder i forbindelse med
ombygningsarbejderne i det eksisterende hospital.

Bygherren afholder orienteringsmøde for eventuelt interesserede deltager i udbuddet tidspunkt, mødested, tilmelding og yderligere information fremgår af Projekt Afdelingens hjemmeside http://www.hospitalsbyggeriviborg.rm.dk.

Der er adgang til uddybende materiale om projektet for eventuelt interesserede deltager i udbuddet på Projekt Afdelingens hjemmeside http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk.  

EU-udbud

Yderligere oplysninger:
Udbuddet er digitalt udbud og de bydende skal anvende følgende udbudsportal: www.byggeweb.dk. Byggeweb udbudsnummer TN589672.

Prækvalifikationsanmodning skal afgives elektronisk til www.byggeweb.dk - udbudsnummer TN589672.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
Torsdag den 9. april 2015 kl. 12.00.

 • Publiceret: 12.03.2015.

 • Revideret: