E16 – IT-netværk – fagentreprise.
I forbindelse med opførelsen af akutcenter Viborg, umiddelbart syd for Regionshospitalet Viborg skal der udføres IT-netværksarbejder.

Det samlede byggeprojektet omfatter ca. 24.500 m² nybygning og ca. 7.000 m² ombygning i det eksisterende hospital.

Entreprisen indeholder blandt andet følgende arbejder:
Fiberinstallationer/serverrum, inergenanlæg og kølekube.
Sikkerhedsinstallationer, herunder ABA anlæg, AIA anlæg, ADK anlæg porttelefonanlæg og ITV. Tomrørsinstallationer til patientkald.

Bygherren afholder orienteringsmøde for eventuelt interesserede deltager i udbuddet tidspunkt, mødested, tilmelding og yderligere information fremgår af Projekt Afdelingens hjemmeside http://www.hospitalsbyggeriviborg.rm.dk.

Der er adgang til uddybende materiale om projektet for eventuelt interesserede deltager i udbuddet på Projekt Afdelingens hjemmeside http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk.

EU-udbud 

Yderligere oplysninger:
Udbuddet er digitalt udbud og de bydende skal anvende følgende udbudsportal: www.byggeweb.dk. Byggeweb udbudsnummer TN589672.

Prækvalifikationsanmodning skal afgives elektronisk til www.byggeweb.dk - udbudsnummer TN589672.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
Torsdag den 9. april 2015 kl. 12.00.

• Publiceret: 12.03.2015.

• Revideret