I forbindelse med opførelsen af Akutcenter Viborg, umiddelbart syd for Regionshospitalet Viborg, skal der udbydes arbejder i forbindelse med etablering af byggeplads og varetagelse af driften af denne gennem hele byggeprocessen frem til afleveringen af byggeriet.

Byggeprojektet omfatter ca. 24.500 m² nybygning og ca. 7000 m² ombygning i det eksisterende hospital. Byggepladsen har et samlet areal på ca. 18.800 m², hvoraf de ca. 4.300 m² er placeret på modsatte side af Gl. Århusvej. Dette areal indrettes til parkering og skurby for håndværkere. Der udbydes således en entreprise indeholdende arbejder som: Etablering og drift af byggeplads, logistik, velfærdsforanstaltninger, adgangskontrol, overvågning, hegn, kran, hejs, tekniske hjælpemidler, renovation, oprydning og vinterforanstaltninger samt interimslukninger.

Byggepladsdrift vil fortrinsvis være på de udendørs byggepladser, men der vil også være områder indvendig i eksisterende hospital og i nybygningen, der indgår under entreprisen. Herunder generel oprydning, rengøring og slutrengøring.

Entreprisen, der benævnes E02 – Byggepladsdrift, forventes på nuværende tidspunkt at have opstart medio maj 2015 og aflevering september 2017 efter færdiggørelsen af det samlede Akutcenter Viborg projekt, benævnt DP2.

Det endelige udførelsestidspunkt for nærværende entreprise fastlægges i forbindelse med udbuddet.

Bygherren holder orienteringsmøde for eventuelt interesserede deltagere i udbuddet torsdag den 18. december 2014 kl. 10.00.

Mødested, tilmelding og yderligere information fremgår af Projekt Afdelingens hjemmeside http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk.

Der er adgang til uddybende materiale om projektet for eventuelt interesserede deltager i udbuddet på Projekt Afdelingens hjemmeside http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk.

EU-udbud 2014/S

Yderligere oplysninger:
Udbuddet er digitalt udbud og de bydende skal anvende følgende udbudsportal: www.byggeweb.dk. Byggeweb udbudsnummer TN650952.

Prækvalifikationsanmodning skal afgives elektronisk til www.byggeweb.dk - udbudsnummer TN650952.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
Fredag den 16. januar 2015 kl. 12.00.

• Publiceret: 12.12.2014.

• Revideret: