Region Midtjylland udbyder teknisk rådgivning og bistand ved udførelse af bygningssyn og vedligeholdelsesplanlægning.

Kontrakten omfatter teknisk rådgivning og bistand ved udførelse af bygningssyn og vedligeholdelsesplanlægning for ca. 60 ejendomme op til ca. 10 etager, der samlet udgør i størrelsesordenen ca. 750.000 kvadratmeter. 

Ejendommene anvendes indenfor hospitaler - socialområdet og psykiatrien. 

Bygningssynet foretages med henblik på fastlæggelse af behovet for forebyggende, afhjælpende og oprettende vedligehold for en 10-årig periode på følgende områder:

  • Klimaskærm, herunder udvendige bygningsdele, belysning mv.
  • Terræn og udearealer, herunder belægninger og bygninger i terræn, udvendig belysning mv. 

Data skal indtastes i ordregivers webbaserede drift- og vedligeholdelsessystem (MainManager).

Kvaliteten af bygningssyn og tilhørende indtastninger fastsættes i samråd med ordregiver ved udførelse af prøvesyn, der gennemføres over en periode på ca. 2 måneder, hvorefter de egentlige bygningssyn og vedligeholdelsesplaner udføres over en periode på ca. 4-5 måneder, med forventet afslutning i oktober 2016.

Adresse for yderligere oplysning samt oplysning om, hvor ansøgninger om deltagelse skal sendes til:

Bascon A/S
Åboulevarden 21
8000 Århus C.
Att.: Jørn Porsgaard
 
Mailadresse: jpo@bascon.dk 
Tlf. 87314400.
 
Tilbudsfrist:
4. januar 2016 kl. 14.00.
 
Publiceret: 02.12.2015.