EU-udbud nr. 2017/S 157-326330

BEMÆRK: Prækvalifikationsansøgning skal sendes til Regionshuset i AARHUS.

Udbuddet omfatter en offentlig kontrakt vedrørende etablering af et regionslager og indkøb af logistikydelse. Udbuddet gennemføres som konkurrencepræget dialog, hvilket indebærer, at alene prækvalificerede har ret til at deltage i dialogfasen og afgive eventuelt tilbud. Enhver økonomisk aktør kan ansøge om deltagelse i udbuddet, og Region Midtjylland vurderer ansøgerens egnethed for den videre deltagelse i udbudsforretningen. 

Hent dialogmaterialet herunder: 

Spørgsmål og svar samt yderligere information pr. 30. august 2017:

Spørgsmål og svar pr. 5. september 2017:

Frist for modtagelse af ansøgninger:

Fredag den 15. september 2017 kl. 12.00

Publiceret: 18.08.2017.

Revideret: 05.09.2017.