Region Midtjylland udbyder indkøb af OP sugesæt, OP sugeslanger, abortsug, produkter til lukket sugesystem samt metalsug til samtlige af regionens hospitalsenheder og institutioner.

Der udbydes 5 vareområder i alt, fordelt på 20 delaftaler, jf. ‎Kontraktbilag 2. 

Kravspecifikationen, jf. ‎Kontraktbilag 1, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte varer. 

Forventede forbrugsmængder og -omfang vedrørende den udbudte kontrakt og de enkelte delaftaler i udbuddet fremgår af ‎Kontraktbilag 2. 

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

EU-udbud 2015/S 096-173567:

Rettelser til udbudsmaterialet pr. 29. maj 2015:

  • Nyt kontraktbilag 5 - Fælles befuldmægtiget - er dags dato indsat ovenfor

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 2. juni 2015:

  • Spørgsmål og svar (Pdf, 29 kb)
  • Plancher fra informationsmødet (Pdf, 189 kb)
  • Udbudsbilagene er dags dato udskiftet ovenfor
  • Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation - er dags dato udskiftet ovenfor
  • Kontraktbilag 2 - Tilbudslisten - er dags dato udskiftet ovenfor

Spørgsmål og svar pr. 9. juni 2015:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 12. juni 2015:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 19. juni 2015:

Publiceret: 20.05.2015.
Revideret: 19.06.2015.