Udbud af forureningsundersøgelser
Region Midtjylland udbyder nu forureningsundersøgelser for de næste 4 år i et offentlig EU-udbud.

Undersøgelserne udbydes som en rammeaftale med 3-5 rådgivere på kontrakten.

Forventet opstart af de nye kontrakter bliver primo februar 2015.

Tilbudsfrist:
22. december 2014 kl. 12.00.

Udbudsmaterialet kan hentes her:

http://www.rm.dk/regional-udvikling/jordforurening/for-raadgivere/udbud/ 

 

• Publiceret:31.10.2014.

• Revideret: