Erhvervsstyrelsen, Region Syddanmark, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Bornholms Regionskommune udbyder hermed opgaven "Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats".

Den fælles evaluering af den regionale vækstindsats omfatter evaluering af en lang række EU-strukturfondsprojekter (projekter som medfinansieres af Regionalfonden eller Socialfonden) og REM-projekter (vækst- og udviklingsprojekter, som medfinansieres med regionale udviklingsmidler, men ikke med strukturfondsmidler). Ud over evaluering af enkeltprojekter skal evaluator uddrage læring på tværs af projekter og regioner inden for samme indsatsområde i Regionalfonden og Socialfonden og gennemføre udvalgte temaevalueringer.

Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside under Udbud (Udbud: Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats).

 

Publiceret: 29.06.2015.
Revideret: