Region Midtjylland har på vegne af regionen og 25 fjernvarmeselskaber bestående af 23 fjernvarmeværker, 1 fjernvarmedistributionsselskab og 1 vandkraftværk ansøgt om EU-støtte til teknisk rådgivning i forbindelse med energieffektive og CO2-besparende tiltag.

EU har støttet projektet med 21,5 mio. kr. gennem ELENA-ordningen under den Europæiske Investeringsbank. Tilskuddet anvendes primært til rådgivning til det enkelte værk. På vegne af de 25 fjernvarmeselskaber udbydes nu 2 parallelle rammeaftaler omfattende den EU-støttede rådgivning, men også den rådgivning, som måtte blive efterspurgt i forbindelse med realiseringen af de konkrete projekter. Rammeaftalen forventes at omfatte rådgivning for op til 50 mio. kr. inkl. optioner. Tildeling af konkrete opgaver vil ske efter gennemførelse af forholdsvis simple miniudbud.

Frist for prækvalifikation er den 5. juni 2017. Udbudsperioden er den 8. juni - 29. juni 2017.

EU-udbud nr. 2017/S 094-185040:

Hent udbudsmaterialet herunder:

Spørgsmål og svar pr. 29. maj 2017:

 

Publiceret: 15.05.2017

Revideret: 29.05.2017