EU-udbud 2015/S 028-046718

Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af Blodtypeserologisk udstyr med tilhørende forbrugsvarer til hele Blodcenter Midt.

Der ønskes en 4-årig rammeaftale på analyseudstyr med tilhørende forbrugsvarer i udstyrets forventede levetid.

Udbuddet indeholder to løsningsforslag (sideordnede tilbud):

  • Løsning 1: En kombination af søjleagglutinationsteknik og mikrotiterplader.

Eller

  • Løsning 2: udelukkende søjleagglutinationsteknik.

For yderligere information om opdelingen i de to løsningsforslag henvises til punkt 1.10.1.

For uddybende beskrivelse af de udbudte produkter, se Kontraktbilag 1, kravspecifikation.

For yderligere information om udbuddet henvises der til udbudsmaterialet.

Det samlede udbudsmateriale kan downloades her:

Spørgsmål og svar samt supplerende materiale pr. 18. februar 2015:

Spørgsmål og svar pr. 12. marts 2015:

Spørgsmål og svar pr. 18. marts 2015:

 

 • Publiceret:  10.02.2015.

 • Revideret:  18.03.2015.