Region Midtjylland og Region Nordjylland har behov for fuldautomatiske farvemaskiner som ved hjælp af immunhistokemiske teknikker primært skal kunne påvise tilstedeværelse af specifikke proteiner. Påvisning af disse proteiner skal både kunne anvendes til påvisning af specifikke vævskomponenter og til typebestemmelse af tumorer. Desuden skal de immunhistokemiske farvninger også bruges til at påvise bestemte cellereceptorer, som en eventuelt behandling kan rettes mod. Ud over automatisering af immunhistokemiske farvninger bør farvemaskinerne også kunne håndtere in situ teknikker med henblik på påvisning af specifikke RNA og DNA stykker.

Regionerne behøver både farvemaskiner som kan håndtere små "pakker" af vævssnit, og maskiner som løbende kan igangsættes med et snit af gangen. Farvemaskinerne bør også kunne håndtere dobbelt immunhistokemiske farvninger.

På denne baggrund udbyder Region Midtjylland og Region Nordjylland v/Region Midtjylland som udbudsansvarlig en rammeaftale med flere leverandører.

Ordregiver gør opmærksom på, at dette udbud har været forsøgt udbudt tidligere ved offentligt udbud nr. 2014/S 200-352770.

I forhold til det sidste udbud er der indarbejdet ændringer som følge af spørgsmål-svar i det tidligere udbud, ligesom spørgsmål-svar fra det tidligere udbud er vedlagt dette udbudsmateriale. Ordregiver gør særlig opmærksom på, at der i forhold til det tidligere udbud er sket ændringer af Kontraktbilag 3.4 - Uddannelsesoptioner.

For yderligere information om udbuddet henvises der til udbudsmaterialet.

EU-udbud 2014/S 247-436001:

Det samlede udbudsmateriale kan downloades her:

NB: Der vil tidligst blive besvaret spørgsmål den 5. januar 2015.

Tilbudsfrist:
3. februar 2015 kl. 12.00.

• Publiceret:   23.12.2014.
• Revideret: