Udbuddet vedrører Arbejdsmiljøkoordinering i projekterings- og byggefasen. Tilbudsgiver skal på vegne af bygherre varetage de lovgivningsmæssige opgaver som ligger under bekendtgørelse nr. 117 af 5.2.2013 om bygherres pligter. samt bekendtgørelse 110 af 5.2.2013 - arbejdsmiljøkoordinator P (for projektering) og B (for byggefase) samt de af bygherre definerede opgaver som ligger over lovgivningens niveau.

Koordinator P og B skal opfylde de af loven fastsatte krav til uddannelse og erfaring for store byggepladser. 

Det er bygherres mål, at:

  1. Unødvendige belastninger og ulykkesrisici systematisk forebygges i projekteringsfasen,
  2. Forebygge alvorlige arbejdsulykker (arbejdsulykker med personskader). Ulykkesfrekvensen for DNU (samt projekter indeholdt i dette udbud) som helhed udgør maksimalt halvdelen af branchens gennemsnit (Dansk Byggeris årsmiddel),
  3. Minimum halvdelen af Arbejdstilsynets besøg (anmeldte som uanmeldte) ikke udløser forbud eller strakspåbud.
    Det er en betingelse, at tilbudsgiver kan opstarte arbejdet umiddelbart efter kontraktunderskrivning (se 
    tidsplanen i udbudsmaterialet), da opstart af projektering på DCPT (Dansk Center for Partikelterapi) opstartes i 4. kvartal 2015. 

Tilbudsfrist:

25. september 2015 kl. 12:00. 

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende en rammeaftale om tjenesteydelser i henhold til Udbudsdirektivet.

EU-udbudsnummer: 2015/S 159-292552:

Hent bilagsmaterialet herunder: 

Ændringer til udbudsmaterialet pr. 27. august 2015:

  • Kontraktbilag 1 - ydelsesbeskrivelse - er uploaded ovenfor dags dato

Spørgsmål og svar samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 28. august 2015:

Spørgsmål og svar samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 4. september 2015:

Supplerende oplysninger pr. 17. september 2015:

 

 

Publiceret: 19.08.2015.

Revideret: 17.09.2015.