Region Midtjylland udbyder med denne udbudsbekendtgørelse én rammeaftale indenfor telefoniområdet.

EU-udbud 2015/S 124-227740:

Ydelserne skal leveres til brug på alle regionens opgaveområder, herunder blandt andet til Region Midtjyllands somatiske hospitaler, psykiatrien, sociale tilbud, administrative funktioner, der administreres af Region Midtjylland. Idet ydelserne bl.a. skal leveres til vitale områder indenfor sundhedssektoren, indeholder kravspecifikationerne meget høje krav til leveringssikkerhed og sikker drift i de leverede ydelser.

De udbudte ydelser dækker Distribuerede Antenne Systemer (DAS) til mobildækning af regionens største bygninger og matrikler. Aftalen anvendes til indkøb af nedenstående samt beslægtede ydelser:

  • Distribuerede Antenne Systemer(DAS) med tilkobling af alle licenserede teleoperatører
  • Leverandøren på rammeaftalen skal koordinere og sikre sameksistens mellem operatørerne i Danmark på løsningerne
  • Vedligeholdelse og support i relation til ovenstående, herunder eksempelvis, overvågning, fejlafhjælpning og reparation. Vedligeholdelses- og supportaftaler indgås separat for hver projektleverance på opsigelsesvilkår.

Der henvises til de i kravspecifikationen skitserede vilkår.

Udbuddet gennemføres via projektweb (iBinder).

Udbudsmaterialet findes elektronisk på Region Midtjyllands iBinder portal. Adgang til oplysninger om udbuddet og udbudsmaterialet kan opnås via denne link:

http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=roctzomtvd

Ved oprettelse og login i iBinder tildeles tilbudsgiver adgang til Region Midtjyllands iBinder portal for nærværende udbud, hvorigennem al kommunikation mellem ordregiver og tilbudsgiver foregår. Support til brug af iBinder kan fås ved henvendelse på www.ibinder.dk.

 

Publiceret: 02.07.2015.
Revideret: