Region Midtjylland udbyder et antal rammeaftaler indenfor telefoniområdet. Det nærmere indhold af hver rammeaftale er specificeret i udbudsbekendtgørelsen. 

Ydelserne skal leveres til brug på alle regionens opgaveområder, herunder blandt andet til Region Midtjyllands somatiske hospitaler, psykiatrien, sociale tilbud, administrative funktioner, der administreres af Region Midtjylland. 

Idet ydelserne bl. a. skal leveres til vitale områder indenfor sundhedssektoren, indeholder kravspecifikationerne meget høje krav til leveringssikkerhed og sikker drift i de leverede ydelser. De udbudte ydelser er opdelt i fire (4) delaftaler. 

For nærmere uddybning henvises til udbudsbekendtgørelsen

EU-udbud 2015/S 091-163746

Elektronisk adgang til oplysninger: 

http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=nhqyorhcqi

Ny tilbudsfrist:

6. juli 2015 kl. 12.00.

Supplerende oplysninger pr. 29. maj 2015:

Ændringer til udbuddet pr. 24. juni 2015:

  • Delaftale 2 - Distribuerede AntenneSystemer (DAS) er annulleret.

Supplerende oplysninger pr. 24. juni 2015:

 

Publiceret: 12.05.2015.

Revideret: 24.06.2015.