I 2010 lavede man en analyse af transportområdet i Region Midtjylland. Ud fra den analyse vurderedes det, at der ved etablering af en fast ordning (shuttlebusser) af kørsel med personale mellem hospitalerne i Skejby, Nørrebrogade og Tage Hansensgade kunne opnås en betydelig besparelse i forhold til den eksisterende ordning med taxakørsel. Ordningen blev og er en del af den fælles regionale transportenhed, Midttransport, som i stor udstrækning koordinerer Region Midtjyllands samlede transportaktiviteter, og sikrer, at transport sker økonomisk, logistisk og miljømæssigt hensigtsmæssigt.

Fra 2013 til 2014 blev der gennemført en ny analyse af transportområdet, hvor det vurderedes at man ved en konkurrenceudsættelse af området ville kunne opnå væsentlige besparelser. I et forsøg på at opnå denne besparelse, er det besluttet at konkurrenceudsætte shuttlebus-ordningen sammen med den de øvrige transportopgaver.

Udbuddet vedrører kørsel af shuttlebus mellem Region Midtjyllands adresser i Aarhus (Skejby, Nørrebrogade og Tage Hansensgade samt med stop ved Olof Palmes Allé 15).

Shuttlebussen kører dagligt (weekender, helligdage og 1. maj undtaget) fire gange i timen mellem adresserne, og stilles gratis til rådighed for alle Region Midtjyllands ansatte. Udover personbefordring kan der forekomme mindre hasteleverance af breve og pakker, der leveres til og afhentes ved til chaufføren ved det enkelte stoppes efter nærmere aftale med disponenten.

Udbudsmaterialet kan downloades her:

Rettelser til udbudsmaterialet pr. 6. august 2015:

Spørgsmål og svar pr. 17. august 2015:

Ændringer til udbudsmaterialet pr. 18. august 2015:

Spørgsmål og svar pr. 27. august 2015:

Publiceret: 14.07.2015.

Revideret: 27.08.2015.