Region Midtjylland udbyder indkøb af skærme til samtlige regionens hospitalsenheder og institutioner, herunder selvejende institutioner. En nærmere beskrivelse af tanker bag produkternes anvendelse kan læses i Udbudsbilag 6.

Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 1, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte varer.

De af ordregiver i udbudsmaterialet angivne estimater og forventede forbrugsmængder er alene udtryk for ordregivers forventninger til forbruget af de ydelser, der er omfattet af den udbudte rammeaftale. Ordregiver forpligter sig således ikke til at aftage en bestemt mængde af ydelser eller at indkøbe for et bestemt beløb på baggrund af rammeaftalen. Det faktiske forbrug kan med andre ord vise sig at være højere eller lavere, end hvad estimaterne angiver.

EU-udbud 2015/S 181-327529: 

Rettelser til udbudsmaterialet pr. 23. september 2015:

  • Kontraktbilag 4 er dags dato erstattet med et korrekt eksemplar ovenfor

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 12. oktober 2015:

  • Anonymiserede spørgsmål og svar (Pdf, 68 kb)
  • Udbudsbetingelserne - er dags dato udskiftet ovenfor
  • Udkast til kontrakt - er dags dato udskiftet ovenfor
  • Kontraktbilag 1 - Kravspecifikationen - er dags dato udskiftet ovenfor
  • Kontraktbilag 2 - Tilbudslisten - er dags dato udskiftet ovenfor 

Spørgsmål og svar samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 21. oktober 2015:

Publiceret: 21.09.2015.

Revideret: 21.10.2015.