Udbud af Synteseenhed til produktion af C11.

Carbon-11 produktionen på Århus PET-Center er steget betydeligt i løbet af de seneste år, og vores nuværende udstyr (et helt syntesesystem dedikeret til C-11 og et andet system som vi både benytter til radioaktiv mærkning med C-11 og F-18) dækker ikke længere behovet. 
Der skal derfor anskaffes nyt synteseudstyr der kan producere C-11 Methyliodide/Methylbromide og C-11 Methyltriflate efterfulgt af inkorporation af den radioaktive Methyl gruppe i biologiske molekyler samt oprensning. 
For yderligere oplysninger henvises til kravspecifikationen der kan downloades herunder. 

Tilbudsvarianter (sidestillede tilbud) 
Tilbudsgiver er berettiget til at afgive sidestillede tilbud i form af tilbudsvarianter. Der kan afgives maksimalt 2 tilbudsvarianter pr. tilbudsgiver (alt inklusive). 

Hvert tilbud skal afgives særskilt ved udfyldelse af de relevante bilag. 

Alle tilbud skal opfylde de i kravspecifikationen angivne mindste-krav (A-krav)  

Hvert tilbud vil indgå i konkurrencen på lige fod med øvrige tilbud, dvs. både med tilbud fra tilbudsgiver selv og tilbud afgivet af andre tilbudsgivere. 

Såfremt en tilbudsvariant er ukonditionsmæssig, udgår den af evalueringen mens eventuelle konditionsmæssige varianter fortsætter i evalueringen. 

Det er ikke et krav, at der afgives flere tilbud, og antallet af tilbud influerer ikke på tilbudsevalueringen. 

Beskrivelse af A- & B-krav:

A-krav = Mindstekrav 
Tilbudsgiver skal i Kravspecifikationen bekræfte ud for det enkelte A-krav, at A-kravet opfyldes af det tilbudte udsyr. 

B-krav = Evalueringskrav 
Tilbudsgiver kan her kun angive løsninger der er inkluderet i tilbudskonfigurationen. 


Udbudsmateriale:
Udbudsmaterialet kan downloades herunder og består af følgende:

Ovenstående bilag skal afleveres i udfyldt stand i samme format son ovenfor anført.


Kriterier for tildeling af opgaven
Sker på baggrund af:

Økonomisk mest fordelagtige tilbud 
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med afdelingen det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Økonomi 30 %
  • Funktionalitet 70 %

Der indkøbes iht. Danske regioners Standardbetingelser 

Sprogkrav:
Tilbud skal affattes på dansk, Dog accepteres dokumentation af de tilbudte produkter og tekniske specifikationer på engelsk.

SPØRGSMÅL OG SVAR

Tilbud skal afleveres til:

Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknik
Olof Palmes Allé 15 
8200 Aarhus N
Att Helle Slotsdal
Mærket "14772 Synteseenhed"

Kontaktoplysninger:
Al henvendelse vedr. ovenstående udbud skal være skriftlig og bedes sent til:

im.projektsektionen@stab.rm.dk.


Tilbudsfrist

Torsdag den 27. november 2014 kl. 12.00

 • Publiceret:  4.11.2014

 • Revideret:   7.11.2014