Region Midtjyllands nuværende samarbejdsaftale vedrørende tværfaglig smertebehandling udløber snart. Region Midtjylland ønsker derfor at indhente tilbud fra de relevante leverandører med henblik på at indgå en ny samarbejdsaftale om tværfaglig smertebehandling. 

Der er tale om sundhedsydelser, som er omfattet af EU-direktivets bilag II B, kategori 25. Værdien af kontrakten overstiger tærskelværdien for EU-udbud for bilag II B-ydelser og er derfor alene omfattet af Udbudsdirektivets regler om anvendelse af ikke-diskriminerende tekniske specifikationer og fremsendelse af meddelelse om indgående kontrakt.

Hent udbudsmaterialet herunder:

Spørgsmål og svar pr. 2. marts 2017:

Spørgsmål og svar pr. 8. marts 2017:

Tilbudsfrist:

22. marts 2017 kl. 12.00

 

Publiceret: 15.02.2017

Revideret: 08.03.2017