Region Midtjylland udbyder udførelse af ultralydsscanninger (sundhedsydelser).  

Formålet med dette udbud om udførelse af ultralydsscanninger er at sikre patienter en kort ventetid til ultralydsscanninger og sikre overholdelse af behandlings- og udredningsfrister. Region Midtjylland ønsker derfor at indgå samarbejdsaftale med et privathospital eller klinik, der kan udføre undersøgelsen og sørge for, at henvisende enhed har beskrivelsen i hænde senest 8 dage efter modtaget henvisning. 

Udbuddet har desuden til formål at understøtte regionens overordnede målsætning om at kunne levere behandling på et højt niveau. Dette skal ske ud fra hensynet til den rette kvalitet, det rette serviceniveau og den mest fordelagtige pris. 

Hent udbudsmaterialet herunder: 

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 24. november 2015:

  

Publiceret: 02.11.2015.
Revideret: 24.11.2015.