Udbuddet vedrører indkøb af uniformer til ansatte i sundhedssektoren til samtlige regionens hospitalsenheder og institutioner.

Udbuddet omfatter i alt ca. 455.000 stk. uniformer fordelt på forskellige styles, herunder underdele, overdele og farvede dele m.m. med op til 3 forskellige længder og 8 forskellige str.

Udbudsmaterialet kan rekvireres hos ordregiver ved henvendelse til Anette.Christiansen@stab.rm.dk.

Ordregiver sender herefter en mail til tilbudsgiver indeholdende det samlede udbudsmateriale inkl. udbudsbrev. Udbudsmaterialet sendes ikke pr. post.

Mønstre sendes i zip-filer i Gerber-format. Hvis tilbudsgiver har problemer med at læse dette format, kan ordregiver hjælpe med at få filerne konverteret til et andet format.

Disse mails vil indeholde store mængder data og, i tilfælde af, at tilbudsgiver har problemer med at modtage sådanne mails, kan ordregiver i stedet fremsende materialet på USB-nøgle med post. Dette aftales individuelt med tilbudsgiverne, når de henvender sig for rekvirering af materialet.

Chip og transfer skal sys på de vareprøver, som vil indgå i evalueringen.

Chip og transfer fremsendes alene til virksomheder, som har interesse i at afgive tilbud. Det fremsendes således ikke til almindelige personer eller organisationer. Denne begrænsning i fremsendelsen af chip og transfer handler alene om begrænsning af ordregivers udgifter.

Ordregiver kontakter interesserede tilbudsgivere 1-2 uger efter modtagelse af udbudsmateriale for at høre, om tilbudsgiverne på daværende tidspunkt vurderer at være interesseret i opgaven, således at ordregiver kan fremsende chip og transfers. 

English version:
The tender comprises a total of approx. 455,000 uniforms of various styles, including bottom parts, upper parts and coloured parts, etc. of up to three different lengths and eight different sizes.

The tender documents may be obtained from the contracting authority by contacting Anette.Christiansen@stab.rm.dk.

Subsequently, the contracting authority will send an email to the tenderer with all the tender documents, including the letter of invitation. The tender documents will not be sent by post.

Patterns will be sent in zip files in the Gerber format. If a tenderer has problems reading this format, the contracting authority can assist in the conversion of the files into a different format.

These emails will contain large amounts of data, and if a tenderer has problems receiving such emails, the contracting authority may forward the documents on a USB key by post. An agreement about this will be made with a tenderer when he contacts the contracting authority to obtain the tender documents.

Chip and transfers shall be sown onto those samples that will be included in the assessment.

Chip and transfers will only be sent to companies who are interested in submitting a tender, and not to private individuals or organizations. The sole purpose of this restriction is to reduce the costs of the contracting authority.

The contracting authority will contact interested tenderers one to two weeks after they have received the tender documents to find out if, at that point in time, the tenderers have decided that they are interested in submitting a tender, following which the contracting authority will send them the chip and the transfers.

Supplerende oplysninger / further information / pr. 16. februar 2015:

Supplerende oplysninger / further information / pr. 24. februar 2015:

 

• Published:  14.01.2015.

• Reviewed:  24.02.2015.