Region Midtjylland er i gang med at udvikle en transportvogn (rullebur), som kan anvendes på samtlige hospitaler i regionen. Det forventes, at der i efteråret 2018 vil gennemføres et udbud af transportvogne (der udbydes en lille og en stor vogn), derfor vil regionen gerne i dialog med markedet samt fremvise de resultater og de overvejelser, som der allerede er.
Udbuddet vil handle om en større ordre af præcis den vogn, som der allerede er udviklet på tidspunktet for udbuddet offentliggørelse. Billeder af det der på nuværende tidspunkt er udviklet vil fra uge 28 fremgå af vores hjemmeside: www.udbud.rm.dk og senere vil der også fremgå specifikationer og fremvisning af vognen. Region Midtjylland har planlagt en fremvisning og mulighed for møde for potentielle tilbudsgivere den 4. september 2018. Henvendelse kan ske til thomas Krægpøth på: thomas.kraegpoth@stab.rm.dk

 

Region Midtjylland har i samarbejde med en Ferro Teknik udviklet en transportvogn (rullebur). Tegninger og specifikationer offentliggøres i uge 28 2018 på hjemmesiden www.udbud.rm.dk, således potentielle tilbudsgivere kan se hvad der skal produceres, såfremt man vinder udbuddet. Udbuddet vil være med en ret lang tilbudsfrist, således at det er tilgængeligt for alle på markedet at byde ind på opgaven. Sammen med udbuddet vil der ligeledes udbydes en serviceaftale på vedligehold, reparationer mv.

 

Hent materialet herunder:

Revideret materiale, uploaded 16. juli 2018:

Revideret materiale, uploaded 10. september 2018:

  • Referat af dialogmøder 4. september 2018 (pdf 48 KB) fjernet 12. september 2018 nyt uploaded

Revideret materiale, uploaded 12. september 2018

 

Tilføjet 17. juli 2018:

Tilmelding til fremvisning og evt. møde den 4. september jf. Bekendtgørelsens pkt. II.1.4, skal ske til den anførte e-mailadresse senest den 15. august 2018 kl. 12.00

 

Publiceret: 11. juli 2018

Revideret: 12. september 2018