Region Midtjylland ønsker tilbud på udførelsen af afværgeforanstaltninger overfor jordforurening på ejendommen Søndergade 18, Vinderup.

Beskrivelse af opgaven
Afværgeforanstaltninger overfor jordforurening på ejendommen Søndergade 18, Vinderup.

Arbejdet omfatter

  • Nedrivning af eksisterende lagerbygninger´
  • Afgravning af forurenet jord og transport til modtager
  • Tilfyldning med ren jord.

Udbud
Ikke EU-udbud.

Aftale
Kontrakt.

Aftaleperiode
Oktober - december 2007.

Supplendende information og tildeling
Supplerende udbudsmaterialet udsendes kun elektronisk.

Tilbud

Interesserede tilbudsgivere opfordres til hurtigst muligt at henvende sig til angivne kontaktpersoner. Der er udarbejdet et udbudsprojekt. Tilbud kan kun gives på baggrund af dette udbudsmateriale.

Tidsfrist
Sidste frist for henvendelse/prækvalifikation: 18. september 2007.
Tilbud kan kun gives på tilbudslister, der er vedlagt udbudsmaterialet.

Kriterier
Ordregivende myndighed vælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til disse delkriterier: Pris, firma erfaring med tilsvarende opgaver, kvalitet, nøglepersoners erfaring med tilsvarende opgaver. Delkriterier er angivet i prioriteret rækkefølge.

Udbyder:
Region Midtjylland
Regional Udvikling, Jord og Råstoffer
Lægaardvej 12, 7500 Holstebro
Telefon 87 28 50 07  /  87 28 52 48

Kontaktpersoner
Per Novrup eller Børge Hvidberg
E-mail: per.novrup@ru.rm.dk / boerge.hvidberg@ru.rm.dk