Region Midtjylland ønsker at købe 1 stk. ekkokardiograf (High-end/Premium scanner) til brug på afdeling B, Århus Universitetshospital, Skejby. Købet omhandler levering og installation.

Beskrivelse af opgaven
Levering og installation af 1 stk. ekkokardiograf (High-end/Premium scanner) til afdeling B, Århus Universitetshospital, Skejby.

High-end/Premium ekkokardiografen ønskes erhvervet med henblik på undersøgelse af voksne patienter. Apparatet skal ud over konventionelle ekko- og Doppler-undersøgelser kunne udføre tidssvarende analyser af regionale hjertemuskelbevægelser samt 3D-ekkokardiografi.

Se udførlig kravspecifikation her (pdf, 39 kb).

Kriterier for tildeling af opgaven
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Hjertemedicinsk Afdeling B det økono-misk mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier):

  • Funktionalitet: 60%
  • Anskaffelsespris: 30%
  • Ergonomi og brugerinterface: 10%

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det som er tilgængelig via denne portal!

Tilbuddet fremsendes i to eksemplarer til:

Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N
Tlf. 8949 8510
Mrk: "Projektnr. 12"

Ved henvendelse til nedenstående kontaktpersoner via mail bedes mailen fremsendt til begge mailadresser.

Kontaktpersoner
Projektsekretær Helle Slotsdal hsd@mta.aaa.dk
Medicoingeniør Jesper Elliot Petersen jep@mta.aaa.dk

Frist for modtagelse af tilbud
Fredag den 21. september 2007, kl. 12.00.